MICROSOFT

SHAREPOINT

Microsoft SharePoint je portálové řešení a robustní platforma s velmi širokými možnostmi využití. Poslouží vám nejen jako firemní intranet, ale zajistí pro vás i automatizaci mnoha interních procesů. Potřebujete řídit workflow dokumentů, bezpapírově schvalovat pracovní cesty, efektivně spolupracovat na tvorbě souborů, vytvořit přehledný rezervační systém a podobně? S WBI se můžete spolehnout na kvalitní implementaci a na míru nastavené parametry řešení. Na bázi SharePoint máme pro vás předpřipravených mnoho praktických funkcionalit, o kterých se dočtete níže.

INTRANET

Ideální platforma pro vaše interní firemní stránky, dokumenty, informace a spolupráci.

DOKUMENTY

Automatizuje schvalování a zpracování dokumentů podle vašich pravidel.

VYHLEDÁVÁNÍ

Pokročilé funkce vyhledávání podle metadat. Plus fulltextové vyhledávání.

SPOLUPRÁCE

Tvořte dokumenty simultánně s kolegy, SharePoint ukládá jejich pracovní verze a publikuje jen finální verzi.

ORGANIZACE

Podle pracovní pozice můžete nastavit, co zaměstnanci v systému smí a nesmí vidět a dělat.

INTEGRACE

Je kompatibilní s MS Dynamics CRM, Office 365, Skype for Business a dalšími řešeními nejen od Microsoftu.

FUNKCIONALITY

Manažment

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ (DMS)

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ (DMS)

Řešení pokrývající celý životní cyklus dokumentu – vytvoření, úprava, schválení, publikování, potvrzení o seznámení, sdílení, platnost, archivace. Umožňuje dokumenty verzovat, nastavit k nim různá přístupová oprávnění, notifikace a navíc na dokumentech může pracovat více uživatelů najednou. Workflow zajišťuje připomínkování a schvalování, navíc dokáže dynamicky nastavit oprávnění a úkoly pro schvalovatele. Součástí DMS je i fulltextové vyhledávání.

INTRANET

INTRANET

Jako intranet jsou nejčastěji označovány interní webové stránky společnosti, které shromažďují informace, dokumenty a umožňují komunikaci uvnitř společnosti. Většinou kopírují organizační strukturu společnosti. Obsah je přístupný podle oddělení, účasti na projektech, přístupových práv nebo jiných kritérií.

ÚKOLY

ŘÍZENÍ ÚKOLŮ

Dokáže posbírat úkoly z vícerých informačních systémů a aktivně pomoci zaměstnancům efektivně řídit své úkoly z jednoho místa. Standardem je integrace úkolů z prostředí SharePoint, Exchange (Outlook) a Project, a možnost doplnit i integraci s komplexními informačními systémy (např. NAV, AX apod.)

PORADY

ŘÍZENÍ PORAD

Díky tomuto řešení má každá porada svou vlastní lokalitu, na níž se eviduje program porady, účastníci, dokumenty k bodům agendy a zápis z porady. Ke každému bodu porady je možné vytvořit několik úkolů, jakož i vazbu mezi úkolem a bodem porady. Zaměstnanci mají k dispozici i centrální přehled všech úkolů.

PROJEKTY

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Řešení umožňuje centrální evidenci projektů, přičemž pro každý projekt je vytvářen kolaborační portál jako úložiště všech informací (dokumenty, kontakty, kalendáře, úkoly, rizika …). Projekty jsou členěny na plánované, běžící, pozastavené a archivní. Projekt je navíc zobrazen na časové ose, která může zobrazovat hlavní projektové milníky.

IT ZDROJE

ŘÍZENÍ IT ZDROJŮ

Jde o nástroj na centrální evidenci firemního hardwaru, softwaru a licencí. Každé zařízení (PC, server, tiskárna …) má svou kartu, na které jsou evidovány komponenty jako procesor, paměť, pevný disk, spotřební materiál … Systém poskytuje i různé přehledy, například o obsazenosti zdrojů, jejich poruchovosti, spotřebě apod.

PROCESY

ŘÍZENÍ PROCESŮ

Řízení procesů je v platformě SharePoint velmi často využívanou oblastí. Pomocí tzv. workflow je možné zajistit, aby se procesy rozběhly plně automaticky a dohlížely na různé aktivity jako např. schválení objednávky manažerem nebo odeslání platby k zaúčtované faktuře. Pomocí workflow je možné pokrýt i integrace informačních systémů (např. přenos účetních údajů ze systému DMS do systému ERP).

DOKUMENTY A DOKLADY

EVIDENCE POŠTY

EVIDENCE POŠTY

Odeslanou i došlou poštu člení na obyčejnou, doporučenou, faktury, smlouvy apod. Pro jednotlivé typy lze nastavit notifikace nebo automatizovaný proces následných kroků. Řešení umožňuje jednoduché vyhledávání a filtrování podle různých kritérií. Tiskové výstupy agregované podle oddělení jsou využívány na osobní převzetí zásilek příslušejících jednotlivým sekretariátům. Na sumárním přehledu je seznam všech zásilek k převzetí a prostor pro podpis osoby, která zásilku převzala z podatelny.

ISO PORTÁL

ISO PORTÁL

Slouží k ukládání a publikování kompletní dokumentace. Člení se na několik knihoven, obsahuje připravené procesy (pro připomínkování, schvalování a publikování dokumentů), jakož i formuláře pro evidenci a řízení výsledků auditů (interních i externích) a zjištění. Ke zjištěním jsou vázána nápravná opatření.

SCHVALOVÁNÍ OBJEDNÁVEK / ŽÁDANEK

SCHVALOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Proces pro schvalování objednávek a žádanek (na nákup zboží a služeb, výdeje IT, opravy, vzdělávání …). Položky dokumentů můžete zadávat do připraveného formuláře nebo můžete zadat objednávku / žádanku do procesu jako přílohu. Proces schvalování se nastavuje podle typu objednávky, nákladového střediska, typu zboží, služby nebo ceny. Workflow zajišťuje přiřazování úkolů schvalovatelům a e-mailové notifikace. Schvalování probíhá sériově nebo i paralelně, včetně notifikací.

SCHVALOVÁNÍ FAKTUR

SCHVALOVÁNÍ FAKTUR

Pokrývá proces archivace a elektronické likvidace faktur. Skenování dokladu, manuální doplnění atributů (datum dokladu, datum splatnosti, částka, měna …). Workflow zajišťuje schvalovací procesy (věcná a účetní likvidace). Kroky procesu jsou automaticky řízené podle hodnot elektronického dokladu (částka, nákladové středisko apod.)

VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ

VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Jediným kliknutím můžete vytěžit všechny potřebné údaje (částka, číslo účtu, variabilní symbol, adresát, čárový kód …) z elektronických dokumentů (naskenovaných, nafocených), díky čemuž můžete hodit za hlavu zdlouhavé přepisování a nastartovat automatizované zpracování dokumentu (DMS).

ĽUDSKÉ ZDROJE

HR PORTÁL

HR PORTÁL

Vstupní branou do něj je osobní karta se všemi souvisejícími dokumenty – vstupní / výstupní list, přehled vzdělání, certifikátů a zkušeností. Správce může upravovat organizační strukturu a veškeré personální údaje zaměstnanců. Součástí může být i evidence a schvalování absencí.

ABSENCE / DOVOLENÉ

ABSENCE / DOVOLENÉ

Evidence a schvalování dovolených / absencí jednoúrovňovým procesem. Kalendářní přehled podle období a struktury firmy. Sumární tabulkový výstup pro mzdové oddělení. Pracovní dny a zůstatek dovolené se počítají automaticky. Řešení pokrývá i evidenci a schvalování v rámci více zemí, přičemž každá země má státní svátky definovány samostatně.

SLUŽEBNÍ CESTY

SLUŽEBNÍ CESTY

Eviduje žádosti o služební cestu, automatizuje schvalovací proces a umožňuje vám dělat výstupní sestavy. Jednotlivé úrovně schvalování jsou přizpůsobitelné. Schválené služební cesty se zobrazují ve společném kalendáři. Schvalovatelé dostávají notifikace a připomínky k přiděleným úkolům.

SPRÁVA ZNALOSTÍ

SPRÁVA ZNALOSTÍ

Uživatelsky přívětivé prostředí pro vaše informační materiály. Umožňuje komfortní správu obsahu a oprávnění.

VYKAZOVÁNÍ PRÁCE

VYKAZOVÁNÍ PRÁCE

Řešení zjednodušující vykazování práce prostřednictvím přehledného formuláře. Činnosti jsou segmentované na typy s vazbou na konkrétní projekty nebo nákladová střediska. Evidované časové záznamy máte k dispozici i v kalendářním zobrazení. Zaměstnanec získá kumulativní denní, týdenní nebo měsíční výkaz, oprávněné osoby získají i souhrnná výkazy (celofiremní, podle oddělení nebo úseků).

KNIHA NÁVŠTEV

KNIHA NÁVŠTEV

Umožňuje bezpapírově sledovat a potvrzovat návštěvy, jakož i přechody přes více vstupních míst. Přehledný sumář všech návštěv poskytuje v denní, týdenní a měsíční formě. Přehledy si můžete generovat i podle zákazníků nebo konkrétních osob.

EVIDENCIA A SERVIS

HELPDESK

HELPDESK

Řešení pro správu servisních případů pokrývá proces zadávání, řešení a eskalace požadavků. Procesy jsou plně automatizované. Systém poskytuje různé přehledy požadavků – nové, řešené, vyřešené, odložené, zamítnuté, akceptované, reklamované … Zadavatel požadavky je automaticky notifikován o všech změnách v procesu servisního případu.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Umožňuje správu společných zdrojů ve firmě (zasedací místnosti, auta apod.). Zdroje mají přiřazeny kalendáře, mohou být zobrazeny na jednom místě. Po vytvoření požadavku o přidělení zdroje dostává notifikaci správce kalendáře – otevírá, schvaluje či zamítá ji přímo z e-mailu. Po schválení je rezervace zobrazena v kalendáři.

SYSTÉM ÚDRŽBY

SYSTÉM ÚDRŽBY

Zefektivní údržbu objektů a zařízení. Pokrývá procesy související s evidencí poruch, generováním požadavků na údržbu (prohlídky, zkoušky, revize), rezervací zdrojů (materiál, zařízení, specialisté) až po řízení servisní zakázky. Řešení eviduje standardní postupy a postupy oprav. Členění údržby: mechanická, elektro, budovy a IT.

VOZOVÝ PARK

VOZOVÝ PARK

Evidence firemních aut se segmentací podle typu vozidel, příslušnosti k firemním útvarům nebo zaměstnancům. Součástí řešení je i evidence pojistných smluv, pojistných událostí a servisních prohlídek. Systém zasílá notifikace o důležitých termínech – např. o blížícím se termínu emisní kontroly.

TESTOVACÍ VERZE NA MĚSÍC ZDARMA

SharePoint Online je součástí plánů Office 365 Enterprise E3 nebo Office 365 Business Premium, řešení si můžete otestovat v trial verzi, která nabízí 25 licencí na měsíc zdarma. Trial verze se objednává na stránkách společnosti Microsoft, nezapomeňte zaškrtnout políčko delegovaná správa, abychom vám v případě potřeby mohli pomoci s nastavením.

Koupit Microsoft SharePoint Online

Produkt SharePoint Online Skušební verze Cena bez DPH/1 měsíc
Office 365 Business Essentials ano x 4,20 €
Office 365 Business x ano 8,80 €
Office 365 Business Premium ano ano 10,50 €
Office 365 ProPlus x ano 12,90 €
Office 365 Enterprise E1 ano x 6,70 €
Office 365 Enterprise E3 ano ano 19,70 €
Office 365 Enterprise E5 ano ano 34,40 €
SharePoint Online 1 ano x 4,20 €
SharePoint Online 2 ano x 8,40 €

Kontaktujte nás:

Máte otázky nebo se chcete poradit? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím zprávy na info@wbi.cz

[]
1 Step 1
Jméno a příjmení*
Společnost*
Pozice*
Telefon
Zajímám se o:vyberte z pole možností, které vás zajímají
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next