MICROSOFT
DYNAMICS AX

Pokud je vaše výroba velmi složitá nebo vaše služby jsou příliš náročné, a proto se i vaše řízení stává zkostnatělé, rozhodování pomalé a náklady nepřehledné, Microsoft Dynamics AX je tím pravým systémem pro vás. Jde o skutečně robustní komplexní informační systém, jehož nasazením vlijete vitalitu do žil vaší firmy – automatizujete a integrujete i ty nejkomplikovanější procesy do jednotného informačního toku, získáte nad nimi perfektní přehled a možnost energicky se přizpůsobovat trhu – hladce zavádět nové produkty a služby, rychle vstupovat na nové trhy a dynamicky růst.

KOMPLEXNĚ

Integruje všechny firemní procesy do plynulého informačního toku.

PROGRESÍVNĚ

Akceleruje váš výkon, rychlost rozhodování a průnik na nové trhy.

V CLOUDU

Dává vám svobodu pohybu. Pracuje i na tabletech a telefonech.

PŘEHLEDNĚ

Snadno se v něm vyznáte díky známému designu softwarů od Microsoftu.

SVĚTOVĚ

Pracuje s téměř všemi jazyky a měnami. Sjednocuje přehledy.

JEDNODUŠE

Je kompatibilní s MS Dynamics CRM, Office 365, SharePoint a dalšími řešeními.

FUNKCIONALITY

Bohaté funkcionality Microsoft Dynamics AX vám umíme přizpůsobit na míru. S našimi specialisty nasadíte segmentová řešení, která jsou již uzpůsobena potřebám některých průmyslových odvětví.

FINANCE

VNITROFIREMNÍ ÚČET.

VNITROFIREMNÍ ÚČETNICTVÍ

S Microsoft Dynamics AX efektivně vedete hlavní účetní knihu, závazky, pohledávky, banky, manažerské účetnictví, majetek a peněžní toky. Vaši účetní, analytici a manažeři mají vždy přehled o finančním zdraví firmy, snadno vytvářejí kalkulace, plány a jejich srovnání.

MEZIFIREMNÍ ÚČET.

MEZIFIREMNÍ ÚČETNICTVÍ

Náročnost účetních transakcí napříč několika společnostmi nebo pobočkami společnosti bude s Microsoft Dynamics AX mnohem nižší. Podporuje sdílené služby v organizacích s vícerými právními subjekty používáním centralizovaného zpracovávání plateb zákazníků. Umožňuje vyhodnocovat náklady a výnosy na určitou činnost (například projekt) napříč vícerými firmami ve skupině. Sjednoťte a zpřehledněte účtování ve vašich dceřiných společnostech nebo ve vašich firmách v rámci holdingu.

MAJETEK

MAJETEK

Praktická správa vašeho dlouhodobého majetku a vybavení, vhodná i pro mezinárodní firmy, využívající různé metody odpisování. S Microsoft Dynamics AX dokážete rozdělit náklady na vícero firem, oddělení a projektů, jakož i spravovat pojištění a údržbu majetku.

BANKA

BANKA

Předvídejte, jak se bude vyvíjet likvidita vaší firmy, vytvářejte a řiďte své bankovní účty ve více měnách a napříč vícerými finančními institucemi. Plaťte a zpracovávejte své bankovní výpisy snadno a rychle.

CASH FLOW

CASH FLOW

Využijte silné nástroje Business Intelligence dodávané spolu s Microsoft Dynamics AX a předvídejte, na základě údajů v informačním systému tak i znalostí vašich zákazníků, dodavatelů či jiných závazkových vztahů, disponibilní finanční zdroje.

NÁKLADOVÉ ÚČET.

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ

Odhalte své rezervy, snižte své náklady a zvyšte efektivitu díky reálnému přehledu o hospodaření a ziskovosti na každé organizační úrovni vaší firmy. Automatizujte rozúčtování nákladů podle vámi definovaného klíče.

OPRAVY

OPRAVNÝ NÁSTROJ

Lidé jsou omylní a občas proto potřebujeme změnit již zadané údaje (adresa, dimenze …) na již zaúčtovaných dokladech. Bezpečně, jednoduše a plně v souladu se zákonem o účetnictví dokážete vybrané údaje měnit díky tomuto opravnému nástroji.

KONSOLIDACE

Konsolidace

Získejte konsolidované účetní údaje z různých společností propojených vlastnickými vztahy. Konsolidovat údaje můžete bez ohledu na používané účetní systémy a peněžní měny.

PROVOZ

CRM A MARKETING

CRM

Neváhejte automatizovat každodenní úlohy spojené s prodejem, marketingem a službami zákazníkům. Mějte po ruce historii zákazníků, vytvářejte reklamní kampaně, sledujte aktivity zákazníků a zlepšete ziskovost servisních operací.

NÁKUP A PRODEJ

NÁKUP A PRODEJ

Reagujte pružně na požadavky trhu tím, že synchronizujte prodejní, nákupní a skladové procesy. MS Dynamics AX zlepšuje řízení zásobování, zpracování objednávek a plánování poptávky. Nezapomíná ani na problematiku daní, inventáře, věrnostních programů apod.

KONFIGURÁTOR PRODUKTU

Konfigurátor produktu

Nakonfigurujte si speciální produkty podle potřeb zákazníků s využitím unikátních kusovníků a konfigurátoru produktů. Modely konfigurátoru produktů jsou založeny na omezeních, které mohou být definovány v objednávkách, ktoáciách a výrobních zakázkách.

SKLADY

SKLADY

Zajistěte si dostatek materiálů, produktů a zboží, ale neplaťte přitom zbytečné náklady na skladování. S MS Dynamics AX efektivně spravujete skladové položky, měrné jednotky, katalogy, ceníky, alternativních dodavatelů, lokalitu zásob a jejich přesun.

LOGISTIKA

LOGISTIKA

Odhalte nové a rychlé modely přepravy, které vám ušetří finance. Microsoft Dynamics AX poskytuje vynikající přehled o logistických procesech a umožňuje jejich efektivně řídit. Neustále monitorování dopravních řetězců zahrnuje majetek, sklady, produkci a transport.

PROJEKTY

PROJEKTY

Neztraťte kontrolu nad dlouhodobými aktivitami spojenými se zakázkami nebo projekty. S MS Dynamics AX jednoduše tvoříte rozpočty, automatizujete fakturaci, organizujete zdroje a vyhodnocujete náklady i ziskovost projektů.

SERVIS

SERVIS

Na jednom místě dokážete plánovat a řídit servisní zásahy, spravovat servisní smlouvy, objednávky a ceny díky MS Dynamics AX. Poznejte efektivitu vašich servisních služeb a flexibilně plánujte své zdroje pro maximální spokojenost vašich zákazníků.

SLUŽBY

SLUŽBY

Nejen výrobu, projekty a servis, ale i celé portfolio vašich služeb dokážete snadno řídit s MS Dynamics AX. Plánování, nacenění, zobchodování, reklamace, specifické úkony, lidské a materiální zdroje.

USER INTERFACE

UŽIVATELSKÉ ROLE

UŽIVATELSKÉ ROLE

Díky uživatelským rolím dáte například účetnímu do rukou všechny nástroje a informace, které potřebuje ke své práci, a zároveň ho nezatížíte funkcionalitami jiných oddělení. Definujte uživatelské role, nastavte jim přístupová oprávnění a umožněte zaměstnancům personalizovat své pracovní prostředí.

KONFIGURACE

KONFIGURACE

Vaše IT správce a programátory jistě potěší, že vám Microsoft Dynamics AX dává k dispozici vestavěné nástroje, díky kterým si umíte sami přizpůsobit funkcionality systému bez potřeby vysoce kvalifikovaných IT odborníků.

LOKALIZACE

LOKALIZACE

Zajistěte soulad MS Dynamics AX s aktuálními Českými zákony, týkajícími se obchodování, účtování, skladování a dalších oblastí.

VÝROBA

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zajistěte si dostatek materiálů, produktů a zboží, ale neplaťte přitom zbytečné náklady na skladování. S MS Dynamics NAV efektivně spravujete skladové položky, měrné jednotky, katalogy, ceníky, alternativní dodavatele, lokalitu zásob a jejich přesun.

ŠTÍHLÁ VÝROBA

ŠTÍHLÁ VÝROBA

Namodelujte výrobní a logistické procesy jako produkční toky. Využijte Kanban na signalizování požadavků poptávky.

PROCESNÍ VÝROBA

PROCESNÍ VÝROBA

Efektivně řiďte procesní výrobu s řešením Microsoft Dynamics AX, které je vhodné například i pro potravinářské, chemické, farmaceutické společnosti. Sledujte, plánujte a spravujte ingredience, receptury, i sypké materiály.

DISKRÉTNÍ VÝROBA

DISKRÉTNÍ VÝROBA

Produkujte individuálně nebo separátní jednotky ve velkých nebo malých dávkách. Precizní spravujte výrobní materiály, kusovníky, postupy … Šetřete čas a náklady.

PROGNÓZOVANÍ

PROGNÓZOVÁNÍ

Prognózování poptávky můžete řešit velmi jednoduše a přesně díky moderním nástrojům Microsoft Dynamics AX. Systém využívá historická data a algoritmy SQL Serveru s použitím známého prostředí Microsoft Excel.

KONTROLA KVALITY

KONTROLA KVALITY

Využitím funkconality kontroly kvality můžete například předdefinovat testy materiálů a vytvořit k testům dokumentaci a plány. Automaticky nebo manuálně můžete vytvořit kvalitativní požadavky pro specifické objednávky, produkty, majetek.

JINÉ

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritické rozhodovací procesy urychlíte díky sofistikovanému reportingu, promptním manažerským analýzám a jednoduchému rozpočtování. Můžete vytvářet a konsolidovat různé sestavy a rozpoznávat tak nové trendy dříve než konkurence.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ

SPRÁVA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ

Celé pracovní procesy a postupy týkající se dokumentů, můžete mít pod palcem – od přijetí / vytvoření dokumentů přes jejich vícestupňové schválení až po účtování a archivaci. Využít můžete i funkci optického rozpoznávání znaků (OCR), díky níž už nebudete muset přepisovat údaje z papírových dokumentů ručně.

SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCE

V pracovních skupinách dokážete diskutovat, vyměňovat si informace a spolupracovat na tvorbě různých dokumentů. Plynulé propojení Microsoft Dynamics AX se systémem SharePoint a aplikacemi Office vám nabízí možnost zefektivnit práci zaměstnanců a zálohovat data.

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

Řešení z dílny WBI, které optimalizuje všechny skladové procesy od příjmu zboží, uskladnění, balení, inventury až po výdej zboží. Čtečka komunikuje s MS Dynamics AX a odlehčí zaměstnanců od administrativy.

MOBILNÍ APLIKACE

MOBILNÍ APLIKACE

Využívejte MS Dynamics AX i bez počítače díky aplikaci, kterou můžete mít v tabletu nebo telefonu. Kromě zpracování běžných obchodních a servisních úkolů můžete například i snímat čárové kódy a zjednodušit tak svou logistiku nebo zásobování.

Kontaktujte nás:

Máte otázky nebo se chcete poradit? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím zprávy na info@wbi.cz

[]
1 Step 1
Jméno a příjmení*
Společnost*
Pozice*
Telefon
Zajímám se o:vyberte z pole možností, které vás zajímají
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next