Ing. Dita Sirotová

CEO & Sales Director

Vystudovala strojírensko-technologickou fakultu STU, následně po absolvování interní aspirantury na této fakultě obhájila kandidaturu v oblasti metalografie a svařitelnosti ocelí laserovým paprskem vykonávanou na pracovišti Výzkumného ústavu svářečského, kde pokračovala ve výzkumné práci. Dva roky působila v leasingové společnosti a od roku 1996 podnikala v oblasti managementu výrobních společností. Na CUB získala certifikát v oblasti marketingu. V IT odvětví působila od roku 1998 jako spolumajitelka společnosti WBI na pozici obchodní ředitelky.

dsi
zza

Ing. Zuzana Zajíčková

Business Solutions Director

Po ukončení Ekonomické univerzity v Bratislavě začala své profesionální zkušenosti sbírat jako finanční konzultant a vedoucí projektů v softwarové společnosti Scala. V další společnosti kde působila jako certifikovaný finanční konzultant IS Baan se propracovala do funkce jednoho z výkonných ředitelů. Od roku 1999 jako spolumajitelka firmy WBI patřila k jednomu ze zakládajících členů týmu rozbíhajícího implementaci informačního systému Navision. Byla odpovědná za vybudování produktového oddělení, později samostatného supportního oddělení. Během své dlouhé profesní praxe vedla desítky implementací ať už v komerční nebo nekomerční sféře. Snaží se vést tým lidí tak, aby každý pracovník měl možnost stát se špičkovým odborníkem, byl motivován a spokojený se svou prací. Aktivně působí v roli hlavního kontrolora v samosprávě obce, kde žije.

Ing. Peter Gajdošech

Business Productivity Lead

Peter Gajdošech je absolventem Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Po ukončení studia od roku 1998 postupně prošel technickými a obchodními pozicemi ve společnosti Exe. V této společnosti založil oddělení vývoje softwaru, které později transformoval na divizi. Od roku 2007 byl jako ředitel divize vývoje softwaru odpovědný za 20-ti členný tým, současně byl členem managementu společnosti Exe. Od roku 2012 pracuje ve společnosti WBI a má na starosti divizi Business Productivity. Jeho úkolem je vést tým konzultantů, programátorů a projektových manažerů při implementaci řešení Microsoft SharePoint a Microsoft Dynamics CRM. Zároveň je odpovědný za prodejní aktivity v oblasti softwarových řešení. Je ženatý a má dvě děti.

pga