microsoft dynamics ax

Microsoft Dynamics AX pro projektové firmy

Společnosti poskytující komplexní projektové služby – v oblasti softwarů, dopravy, koordinace, obchodu … potřebují inteligentní a komplexní systém, aby usnadnil zaměstnancům práci a mohli se soustředit na projekty.

Microsoft Dynamics AX

 • integruje projektový a finanční management i s řízením zdrojů,
 • odbourává bariéry mezi odděleními,
 • zjednodušuje kooperaci se zákazníky,
 • odstraňuje papírovou zátěž.

Pro síťové odvětví se ERP řešení Microsoft Dynamics AX dá vybavit plně kompatibilní technologií MECOMS ™, která k funkcionalitám jako Finance, CRM, Nákup, Řízení lidských zdrojů a Řízení projektů přidává specializované nástroje, které usnadní život a úspěch vaší firmy

Přehled možností

 • Přináší flexibilní plánování, hierarchizaci, analýzy s nastavitelnou strukturou pracovních úkonů (Work Breakdown Structure – WBS)
 • Umožňuje definovat Matrixové pravidla a šablony pro WBS, jednotlivé uživatelské role, platební podmínky, sazby, náklady a podobně
 • Efektivně sleduje čas a vstupní náklady, řídí a automatizuje pracovní kroky (workflow)
 • Umožňuje výkonné účtování výnosů a sleduje pravidla vyúčtování projektu
 • Automatizuje hlavní pracovní procesy
 • Zlepšuje systém fakturace
 • Zpřehledňuje administrativní úkony
 • Zlepšuje dodávky s přesně stanoveným rozpočtem a časem
 • Dává k dispozici webové a komunikační portály pro spolupráci se vzdálenými zaměstnanci
 • Umožňuje opětovné využívání šablon, automatizuje klíčové obchodní procesy
 • Nepřetržitě měří spokojenost zákazníků
 • Přináší vylepšený systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM)
 • Sleduje čerpání zdrojů a růst nákladů
 • Upozorňuje na rizika a nesoulad
 • Integruje projektové účetnictví s MS Office Project Server 2003
 • Zpřístupňuje všechny důležité systémy a data prostřednictvím centrálního rozhraní – použitím pouze jednoho hesla
 • Integruje projekty a produkci