Microsoft Dynamics AX pro výrobní podniky

 • Všechny procesy pod palcem
 • Rychlá úprava nebo změna výroby dle potřeby
 • Zkrácení dodacích lhůt
 • Redukce přebytečných zásob
 • Zlepšení využívání zdrojů
 • Snížení nákladů
 • Průběžná optimalizace výroby
 • Plynulý provoz bez prostojů a přetížení
 • Zjednodušení obchodování dceřiných společností

Řešení Microsoft Dynamics AX je ideální pro řízení a optimalizaci štíhlé, procesní i diskrétní výroby.

V systému se neztratíte

 • Přehledná vizualizace pracovních činností, úkolů, procesů, reportů a klíčových indikátorů
 • Správa přes uživatelské role – až 8 specifických výrobních pozic
 • Jednoduchá evidence vyrobených kusů nebo výrobního času – dotykové ovládání
 • Sledování rozpracované výroby s aktuálními náklady
 • Známé ovládání jako na ostatních produktech Microsoft (plná kompatibilita s běžnými nástroji jako Word, Excel, SharePoint

Dokážete plánovat všechno, i alternativní výrobní scénáře

 • Inteligentní plánování:
  • Dodavatelů
  • Zaměstnanců
  • Prostorů
  • Přístrojů a strojů
 • Rychlé přeplánování a simulace alternativ (Ganttův diagram)
 • Plán nákladů v čase

Výrobu řídíte komplexně s aktuálními informacemi

 • Centralizované víceúrovňové řízení produktů, služeb, kusovníků, receptur, elektronických podpisů, možností balení …
 • Intuitivní přidělování úkolů podle schopností a možností
 • Kabanové panely pro automatizování výroby podle poptávky
 • Pokročilý konfigurátor produktů
 • Snadná správa položek až se třemi dimenzemi a jejich kombinacemi
 • Možnost vytvořit specifické dimenze pro celkové sledování výrobku
 • Několik výrobních strategií, výroba na objednávku, výroba na sklad, montáž na objednávku, kofigurace na objednávku …

Skladujete přehledně a bez zbytečných nákladů

 • Několik metod řízení:
  • Best Befor,
  • First Expired / First Out (FEFO),
  • First In / First Out (FIFO)
  • Last In / First Out (LIFO)
 • Centralizovaná kontrola mnoha lokalit se specifickými náklady, cenami, kategoriemi produktů, časovými pásmy …
 • Několik způsobů oceňování zásob
 • Kapacitní plánování v módu neomezených zdrojů nebo v módu omezených zdrojů
 • Aplikování mezifiremní obchodní politiky

Se systémem integrujete finanční a účetní operace

 • Finanční operace na hlavní knihu, bankovní operace, účty majetku, pohledávek a závazků, kontrola rozpočtu, mezipodnikové účtování a sdílené náklady
 • Zajištění souladu s aktuálními zákony, obchodními a organizačními pravidly včetně interních kontrol

Zjednodušíte obchod

 • Správa a automatizace prodeje,
 • Management příležitostí,
 • Řízení obchodních případů
 • Automatizace marketingu

Business Intelligence

 • Trvalý přístup zaměstnanců k informacím, reportům
 • Automaticky generované zákaznické reporty
 • Možnost vybudovat vlastní BI reporty a analýzy s předpřipravenými datovými kostkami.