MICROSOFT
DYNAMICS 365

Microsoft Dynamics 365 je moderní cloudové řešení, které efektivně a prakticky propojuje všechny funkcionality komplexního informačního systému (ERP) se systémem pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Kromě toho perfektně spolupracuje s aplikacemi Office 365 (Excel, Skype, Outlook…) a obohacuje firmy o nástroje digitální inteligence (PowerBI, Azure Machine Learning a podobně). Microsoft Dynamics 365 je škálovatelné řešení, což znamená, že můžete začít využívat jen některé jeho funkce a postupně k nim přidávat další.

KOMPLEXNĚ

Tohle řešení je schopné pokrýt a zjednodušit téměř všechny vnitrofiremní procesy

FLEXIBILNĚ

Systém lze rozšiřovat v tempu růstu vaší společnosti. Platíte jen za to, co opravdu využíváte.

V CLOUDU

Dává vám svobodu pohybu. Pracuje i na tabletech a smartphonech.

PŘEHLEDNĚ

Snadno se v něm vyznat díky známému designu softwarů od Microsoftu.

SVĚTOVÝ

Pracuje s téměř všemi jazyky a měnami. Sjednocuje přehledy.

JEDNODUŠE

Je kompatibilní nejen se softwary od Microsoftu (Office 365, SharePoint, NAV…) ale také s řešeními jiných dodavatelů.

FUNKCIONALITY

PRODEJ

PROHLEDY

PŘEHLEDY

Vybavte své obchodníky analýzami a automatizovaným vyhodnocováním potenciálních zákazníků. Pomůžete jim snadněji a rychleji se rozhodovat, jaký bude jejich další obchodní krok.

KOOPERACE

KOOPERACE

Vytvářejte a upravujte obchodní dokumenty spolu se svými kolegy najednou v reálném čase a přímo v systému Dynamics 365 (díky integraci OneNote). Stejným způsobem můžete tvořit a sdílet například i zápisy z porad, obchodních střetnutí a podobně.

SPRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

SPRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Umožněte obchodníkům soustředit se na ty správné kontakty a na ty správné potenciální zákazníky. Dynamics 365 poskytuje nejen přehled o aktuálním stádiu obchodního procesu, ale nabízí i přehled historických aktivit a potřebné obchodní informace, ovlivňující úspěšnost prodeje.

RŮST VÝKONU

RŮST VÝKONU

V systému dokážete velmi jednoduše stanovit a přehledně sledovat cíle vašich obchodníků a týmů. Máte k dispozici automaticky generované grafy a tabulky, které vám pomohou odhalit rezervy a podpořit zdravé soutěžení.

ZÁKAZNÍCKÉ SLUŽBY

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Spokojenost vašich zákazníků zvýšíte, pokud dáte svým zaměstnancům k dispozici jednotnou platformu, která jim umožní se zákazníky konzistentně komunikovat prostřednictvím více kanálů. Personalizované informování zákazníků zvýší jejich angažovanost a zlepší vztah k vaší společnosti.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

S Microsoft Dynamics 365 dokážete vytvořit pro své zákazníky samoobslužní portál spolu se souborem všech faktů, které potřebují. Umožníte tak svým zákazníkům samostatně si vyhledat odpovědi na jejich otázky. Můžete zřídit i diskusní portál, který bude propojený s vaším oddělením podpory zákazníkům.

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ

V Dynamics 365 spravujete všechny interakce se zákazníky v jednotně vypadajícím prostředí – tak na počítačích, tak na mobilních zařízeních. Vaši zaměstnanci si na přehledné prostředí rychle zvyknou a zvýší svůj výkon.

DIGITÁLNÍ INTELIGENCE

DIGITÁLNÍ INTELIGENCE

Díky analytickým nástrojům v Microsoft Dynamics 365 získáte interaktivní přehledy a vizualizované data, která vám pomohou identifikovat aktuální trendy a předvídat nové příležitosti.

PROCESY

VÝROBA

VÝROBA

Chcete zjednodušit řízení výroby, zrychlit zavádění nových produktů a být flexibilnější při dodávání alternativních produktů? Pomůže vám řešení Microsoft Dynamics 365, které zpřehlední procesy, propojující distribuci, služby zákazníkům, prodej a marketing.

MALOOBCHOD

MALOOBCHOD

Zlepšete spokojenost zákazníků, zjednodušte všechny procesy od nákupu po prodej a zefektivnite propagaci zboží s Dynamics 365. Vaši prodejci a zákazníci získají nástroje, díky kterým dokáží okamžitě jednat – na sociálních sítích, na webu, v prodejnách a kdekoliv, kde se se zákazníky setkáváte.

FINANCE

FINANCE

S Dynamics 365 snadněji získáte potřebné finanční přehledy, dokážete rychleji růst a snižovat své zadlužení. Toto řešení vám totiž poskytuje aktuální finanční reporty a kritické informace, které potřebujete při rozhodování se o dalších strategických krocích vašeho podnikání.

PROJEKTY

PROJEKTY

Řešení Microsoft Dynamics 365 pracuje v cloudu, což usnadní digitální transformaci vašeho byznysu, sníží náklady na správu IT a zároveň vám umožní rozšiřovat IT infrastrukturu vašim vlastním tempem.

SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Automatizováním procesů skladování si snížíte náklady, zlepšíte si přehled o přijímání a vydávání zboží, jakož i o kvalitativní a kvantitativní kontrole. Díky flexibilitě, kterou vám Microsoft Dynamics 365 přináší, můžete rychle měnit skladovací procesy a přizpůsobovat se novým potřebám.

PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

Výrobní, distribuční a obchodní společnosti dokáží s Dynamics 365 sladit globální plánování přepravy svých výrobků a zároveň o ní získat perfektní přehled.

POS SYSTÉM

POS SYSTÉM

S Dynamics 365 získáte komplexní systém pro správu vašeho provozu, se kterým dokáží vaši zaměstnanci okamžitě ověřit dostupnost zboží a potřebných kapacit pro realizaci obchodu.

E-COMMERCE

E-COMMERCE

Integrujte své obchodní aktivity na internetu s možnostmi, které poskytují sociální sítě – rozjeďte efektivní marketingové aktivity a angažujte tak své zákazníky ještě více.

FINANCE

CENY, FAKTURY, PLATBY

CENY, FAKTURY, PLATBY

Nastavte své prodejní parametry, vytvářejte a upravujte profesionální faktury přímo v Outlooku. Automatizujte platební procesy, snadno identifikujte doklady po lhůtě splatnosti apod.

ZÁSOBOVÁNÍ

ZÁSOBOVÁNÍ

Upravujte výšku svých zásob dynamicky podle potřeb. Automatizujte proces objednávání. Připravte se na budoucnost díky funkcím, které předpovídají budoucí vývoj. A tím zdokonalíte řízení svého zásobování.

REPORTY

REPORTY

Umožněte svým manažérům nahlédnout do analýz, které nabízejí přehled o aktuálním a budoucím stavu procesů. Inteligentní a přehledné reporty vám pomohou získat komplexní obraz o finančním řízení.

PROJEKTY

PRODEJ ŘEŠENÍ

PRODEJ ŘEŠENÍ

Propojte vaše projektanty s obchodníky a umožněte jim praktičtější a pohodlnější spolupráci při vytváření návrhů. Dejte svým projektantům do rukou aplikace, díky kterým budou mít přístup k automatizovaným obchodním službám a sociálním informacím.

PLÁNOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ

Plánujte pohodlně a rychle díky přednastaveným šablonám, které vám pomohou při odhadování zdrojů a kapacit.

ZDROJE

ZDROJE

Microsoft Dynamics 365 vám pomůže přiřadit k projektům konzultanty podle jejich dostupnosti, schopností a zájmů. Optimalizujete tak využívání svých zdrojů při projektových, zákaznických i servisních službách.

MOBILITA

MOBILITA

Využívejte jednoduché mobilní aplikace pro iOS, Android a Windows. Vaši pracovníci si přes aplikace umí vybrat projekt, aktualizovat své dovednosti, řídit rozvrhy, čas a výdaje.

FAKTURACE

FAKTURACE

Projektoví manažeři najdou veškeré náklady na jednom místě, kde je mohou zkontrolovat, upravit a potvrdit. Dokáží generovat, schvalovat a odesílat faktury v emailu a na webu. Tato aplikace v Dynamics 365 zajišťuje zároveň soulad s vaším finančním systémem.

MARKETING

ZÁKAZNICKÝ PROFIL

ZÁKAZNICKÝ PROFIL

Spravujte unifikovaný zákaznický profil, který poslouží všem marketingovým aktivitám realizovaným přes různé komunikační kanály.

PERSONALIZACE

PERSONALIZACE

Vytvářejte a odesílejte personalizované a kontextuální marketingové informace díky spolupráci Microsoft Dynamics 365 s Adobe Marketing Cloud

NÁVRATNOST

NÁVRATNOST

Dynamics 365 zjednodušuje koordinaci marketingových kampaní a umožňuje vám sledovat návratnost investic do marketingu.

Kontaktujte nás:

Máte otázky nebo se chcete poradit? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím zprávy na info@wbi.cz

[]
1 Step 1
Jméno a příjmení*
Společnost*
Pozice*
Telefon
Zajímám se o:vyberte z pole možností, které vás zajímají
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next