MICROSOFT
AZURE

Microsoft Azure je rostoucí kolekce integrovaných cloudových služeb – analýzy, computing, databáze, mobile, networking, úložiště a web – pro rychlejší pohyb, větší zisk a úsporu peněz. Díky MS Azure, může být produktivnější každý vývojář nebo IT profesionál. Obsahuje integrované nástroje, přednastavené šablony a řízené služby, prostřednictvím kterých dokážete budovat a řídit podnikové, mobilní, webové a IoT (Internet of Things) aplikace velmi efektivně. Microsoft je jediný dodavatel cloudových služeb, který má již druhý rok za sebou pozici lídra v Gartner Magic Quadrants.

DŮVĚRYHODNOST

cloudová řešení Azure důvěřuje 85 % společností z žebříčku Fortune 500.

DOSTUPNOST

Síť datacenter ve více zemích a regionech než má Amazon Web Services a Google Cloud dohromady.

ÚSPĚŠNOST

Platforma Azure získává měsíčně přibližně 120 000 nových uživatelů.

FLEXIBILITA

Azure podporuje nejširší výběr operačních systémů, programovacích jazyků, struktur, nástrojů, databází a zařízení.

BEZPEČNOST

Prvenství v důvěryhodnosti pro EU, prvenství v adaptaci mezinárodního standardu ISO 27018.

ŠKÁLOVATELNOST

Plaťte jen za to, co využíváte. Účtování po minutách, snadné rozšíření a zúžení používaných služeb.

FUNKCIONALITY

VÝPOČTY

VIRTUÁLNÍ POČÍTAČE

VIRTUÁLNÍ POČÍTAČE

Virtuální počítač nasadíte skoro okamžitě a pak platíte podle minut. Virtuální počítače, s platformou Azure, vám umožní pružně nasadit mnoho různých výpočetních řešení. Díky podpoře systémů Windows, Linux, SQL Server, Oracle, IBM, SAP a služeb Azure BizTalk můžete nasadit jakoukoliv úlohu a jakýkoliv jazyk skoro v každém operačním systému.

VM SCALE SETS

VIRTUAL MACHINE SCALE SETS

Bezpečně nasadí stovky identických virtuálních počítačů za pár minut. Díky jednoduchým updatům vám umožní zaměřit se na to podstatné – vaše aplikace – a neztrácet čas infrastrukturou.

CLOUDOVÉ SLUŽBY

CLOUDOVÉ SLUŽBY

Vytvářejte vysoce dostupné a neomezeně škálovatelné aplikace a rozhraní API. Po nasazení se aplikace s Azure postará o vše ostatní – od upravování přes vyrovnávání zátěže a sledování stavu.

DÁVKA

DÁVKA

Spouštění rozsáhlých paralelních a dávkových výpočetních úloh. Úlohy můžete škálovat na desítky, stovky nebo tisíce virtuálních počítačů. Tuto obrovskou výpočetní sílu můžete využít kdykoliv budete potřebovat bez velkých kapitálových investic.

REMOTEAPP

REMOTEAPP

Umožňuje nasazení klientských aplikací Windows v cloudu a spuštění na libovolném zařízení. Pokryjete tak dynamické potřeby své firmy a budete vždy umět předvídat své náklady díky cenám za uživatele a měsíc.

SERVICE FABRIC

SERVICE FABRIC

Jednodušší vývoj aplikací založených na mikroslužbách. Umožňuje vývojářům zaměřit se na tvorbu aplikací a nezabývat se přitom navrhováním a psaním dalšího kódu, který by řešil otázky spolehlivosti, škálovatelnosti nebo latence v základní infrastruktuře.

AZURE CONTAINER SERVICE

AZURE CONTAINER SERVICE

Optimalizuje konfiguraci populárních open source nástrojů a technologií specifických pro Azure. Vaše aplikace využívají nejen populární funkce těchto nástrojů, ale budete schopni bezproblémově migrovat pracovní zátěž z a do Azure.

WEB & MOBILE

APLIKAČNÍ SLUŽBA

APLIKAČNÍ SLUŽBA

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení. V rámci toho můžete aplikace škálovat podle potřeb vašeho podniku, sestavovat a hostovat back-end server pro libovolnou mobilní aplikaci, automatizovat přístup a používání dat bez zápisu kódu a jednoduše sestavovat a používat cloudové rozhraní API.

SPRÁVA API

SPRÁVA API

Umožňuje vám bezpečně a škálovatelně publikovat rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance. Správu API můžete použít k řízení spotřeby API, a zároveň máte na portálu Azure přehled o obchodní a provozní činnosti.

CENTRA OZNÁMENÍ

CENTRA OZNÁMENÍ

Jde o vysoce škálovatelný mobilní modul pro rychlé zasílání milionů nabízených notifikací do zařízení iOS, Android, Windows nebo Kindle. Oznámení na míru vytvoříte jen v pár řádcích kódu. Centrum oznámení spolupracuje s jakýmkoli back-endem.

MOBILE ENGAGEMENT

MOBILE ENGAGEMENT

Maximalizuje využití aplikací, udržení zákazníků a finančních zisků. Díky spojení velkých objemů dat a jejich zpracování v reálném čase můžete vylepšovat a optimalizovat uživatelské prostředí podle chování a demografických údajů uživatelů aplikace.

FUNCTIONS

FUNCTIONS

Toto řešení rozšiřuje  Azure platformu o funkcionality implementování kódu vyvolaného událostí v prakticky jakémkoliv servisu Azure nebo třetí strany. Azure Functions umožňují vývojářům provádět akce napojením se na datové zdroje nebo oznamovací řešení.

DATA A ÚLOŽIŠTĚ

DATABÁZE SQL

DATABÁZE SQL

Spravovaná relační databáze SQL jako služba. Azure  SQL databáze se kontinuálně učí vaše unikátní vzorce aplikace, adaptivně přizpůsobuje váš výkon a automaticky zlepšuje spolehlivost a ochranu dat.

DOCUMENT DB

DOCUMENT DB

Jde o spravovanou databázi dokumentů, která funguje jako služba typu NoSQL.

MEZIPAMĚŤ

MEZIPAMĚŤ REDIS

Služba Azure Redis Cache je založena na oblíbené open source mezipaměti Redis. Pomáhá zlepšit odezvu vašich aplikací i při zvýšené uživatelské zátěži. Nabízí další skvělé funkce, snadno se používá a spravuje.

ÚLOŽIŠTĚ

ÚLOŽIŠTĚ: OBJEKTY BLOB, TABULKY, FRONTY, SOUBORY, DISKY

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností. Umožňuje vám ukládat velké objemy dat – nestrukturovaná data (jako dokumenty a mediální soubory), jakož i strukturovaná NoSQL data, zprávy, staré i nové aplikace bez nutnosti změny kódu.

STORSIMPLE

STORSIMPLE

Hybridní cloudové úložiště, které snižuje náklady až o 60 % a zlepšuje zabezpečení dat. Nabízí to nejlepší z obou světů – fyzické pole pro nasazení v datových centrech a virtuální pole určené pro menší podnikové prostředí, jako jsou vzdálené nebo pobočkové kanceláře.

HLEDÁNÍ

HLEDÁNÍ

Umožňuje vytváření skvělých vyhledávacích prostředí pro váš web a mobilní aplikace. Zřídit vyhledávací funkce a začít plnit index dokážete velmi rychle.

SQL DATOVÝ SKLAD

SQL DATOVÝ SKLAD

Jde o první cloudový datový sklad určený pro velké podniky, který můžete zvětšit, zmenšit nebo pozastavit za několik sekund.

SQL SERVER STRETCH DB

SQL SERVER STRETCH DATABASE

SQL Server Stretch Database vám dovoluje dynamicky natáhnout transakční data z Microsoft SQL Serveru 2016 do Azure. Ukládání dat na Azure může být až o 80 % levnější než přidání nového firemního úložiště.

INTELIGENCE

CORTANA INTELLIGENCE

CORTANA INTELLIGENCE

Naučte se kombinovat vaše obchodní data s big data a pokročilou analytikou. Díky tomu budete moci vytvářet inteligentní predikativní analýzy. Využít můžete komplexní šablony vytvořené pro jednotlivé oborové segmenty.

COGNITIVE SERVICES

COGNITIVE SERVICES

Toto řešení jednoduše přidává inteligenci do vašich aplikací, čímž umožňuje přirozenou a kontextuální interakci s uživateli.

ANALYTIKA

DL ANALYTICS

SLUŽBA DATA LAKE ANALYTICS

Tato služba zjednodušuje složité úlohy řízení distribuované infrastruktury a složitého kódu. Dynamicky zřizuje potřebné prostředky pro analýzu, po dokončení úlohy prostředky automaticky ukončí a vy platíte pouze za výkon použitý na zpracování dat.

DL STORE

DATA LAKE STORE

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat. Jde o systém souborů Hadoop. Toto úložiště nemá žádné pevné omezení velikosti účtu nebo souboru.

HDINSIGHT

HDINSIGHT

Umožňuje vytvoření spravovaných clusterů Hadoop, jejichž datový prostor je elastický a škálovatelný na vyžádání.

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING

Plně spravovaná cloudová služba strojového učení, která umožňuje jednoduše vytvořit, nasadit a sdílet prediktivní analytická řešení.

STREAM ANALYTICS

STREAM ANALYTICS

Zpracování datových proudů v reálném čase v cloudu. Toto řešení můžete využít například pro vzdálenou správu v reálném čase, monitorování nebo získávání informací ze zařízení, jako jsou smartphony a auta připojená k síti.

DATA FACTORY

DATA FACTORY

Toto řešení sestavuje a organizuje datové služby se škálováním. Kromě toho vizualizuje data, sleduje stav datového kanálu a automatizuje správu prostředků v cloudu.

KATALOG DAT

KATALOG DAT

Zjišťování zdrojů dat vám zajistí vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat. Řešení poskytuje celopodnikový katalog metadat, který zjednodušuje zjišťování zdrojů dat. Umožňuje všem uživatelům registrovat, zjišťovat, chápat a používat zdroje dat.

POWER BI EMBEDDED

POWER BI EMBEDDED

Vestavuje plnou interakci a vizualizaci dat do vašich aplikací. Umožní vám vytvořit vizuálně působivé a interaktivní reporty bez psaní jakéhokoli kódu.

INTERNET OF THINGS (IoT)

SADA IoT

SADA IoT

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku. Předkonfigurovaná řešení vám pomohou rychle začít, přizpůsobit je vašim potřebám, vylepšit zabezpečení IoT.

CENTRUM IoT AZURE

CENTRUM IoT AZURE

Připojení, sledování a řízení milionů prostředků IoT. Navázání spolehlivé obousměrné komunikace. Podpora širokého okruhu operačních systémů a protokolů.

CENTRA UDÁLOSTÍ

CENTRA UDÁLOSTÍ

Umožňuje zpracování příjmu telemetrie z webu, aplikací a zařízení se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb.

STREAM ANALYTICS

STREAM ANALYTICS

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase. Umožňuje rychlý vývoj a nasazení úsporných řešení pro získání informací v reálném čase ze zařízení, senzorů, infrastruktury a aplikací.

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING

Plně spravovaná cloudová služba strojového učení, která umožňuje jednoduše vytvořit, nasadit a sdílet prediktivní analytická řešení.

CENTRA OZNÁMENÍ

CENTRA OZNÁMENÍ

Jde o vysoce škálovatelný mobilní modul pro rychlé zasílání milionů nabízených notifikací do zařízení iOS, Android, Windows nebo Kindle. Oznámení na míru vytvoříte jen v pár řádcích kódu. Centrum oznámení spolupracuje s jakýmkoli back-endem.

SÍTĚ

VIRTUÁLNÍ SÍŤ

VIRTUÁLNÍ SÍŤ

Vaše privátní síť v cloudu. Umožní vám vytvoření hybridní infrastruktury, nad kterou budete mít kontrolu. Získáte izolované a zabezpečené prostředí pro vaše aplikace.

EXPRESSROUTE

EXPRESSROUTE

Umožňuje vytvořit privátní propojení mezi datacentry Azure a infrastrukturou ve vašich vlastních prostorách nebo v okolním prostředí. Spojení ExpressRoute nevyužívají veřejný internet.

SPRÁVCE PROVOZU

SPRÁVCE PROVOZU

Flexibilně distribuuje provoz aplikace, zrychluje odezvu aplikací, zajišťuje hladkou migraci do cloudu a kombinaci místních a cloudových systémů, umožňuje A / B testování nových nasazení.

VYROVNÁNÍ ZATÍŽENÍ

NÁSTROJ NA VYROVNÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zjednodušuje vyrovnávání zatížení internetových a privátních sítí, navíc zlepšuje spolehlivost aplikací kontrolou jejich stavu.

AZURE DNS

AZURE DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure, které vám zajistí špičkový výkon a dostupnost. Podporuje všechny běžné typy záznamů DNS.

BRÁNA VPN

BRÁNA VPN

Brána VPN Azure připojuje vaše místní sítě k Azure prostřednictvím sítě Site-to-Site VPN, podobně jako když vytvoříte a použijete připojení ke vzdálené pobočce.

APLIKAČNÍ BRÁNA

APLIKAČNÍ BRÁNA

Zajišťuje služby směrování na úrovni aplikace a vyrovnávání zátěže, které vám umožní vytvořit škálovatelný a vysoce dostupný webový front-end v Azure.

MÉDIA A CDN

MÉDIA A CDN

MEDIÁLNÍ SLUŽBY

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem. Součástí je Azure Media Player, což je jeden přehrávač na všechno. Obsah budete moci doručovat téměř do všech zařízení dle vašich firemních potřeb.

CDN

CDN

Rychlá a moderní globální síť datových center pro doručování širokopásmového obsahu koncovým zákazníkům.

HYBRIDNÍ INTEGRACE

SLUŽBY BIZTALK

SLUŽBY BIZTALK

Snadná integrace vašeho podniku do cloudu. Tyto služby umožňují okamžitou integraci podnikových aplikací SAP, Oracle EBS, SQL Server a PeopleSoft spuštěných místně i v cloudu.

SBĚRNICE

SBĚRNICE

Jde o obecný cloudový systém posílání zpráv pro propojení téměř všeho – aplikací, služeb a zařízení – bez ohledu na to, kde se nacházejí.

ZÁLOHOVÁNÍ

ZÁLOHOVÁNÍ

Jednoduché a spolehlivé zálohování serverů do cloudu. Ochrání vaše kritické aplikace jako je SharePoint, Exchange a SQL. Chrání i soubory a složky, servery a klienty s Windows a virtuální počítače IaaS (infrastruktura jako služba).

SITE RECOVERY

SITE RECOVERY

Jednoduchá a automatizovaná ochrana a zotavení po havárii v cloudu. Vaše prostředí lze chránit automatickou replikací virtuálních počítačů na základě vámi nastavených zásad.

SPRÁVA IDENTIT A PŘÍSTUPŮ

AZURE ACTIVE DIRECTORY

AZURE ACTIVE DIRECTORY

Jde o komplexní řešení pro správu identit a přístupu v cloudu. Poskytuje robustní sadu funkcí pro správu uživatelů a skupin. Pomáhá zajistit přístup k místním a cloudovým aplikacím.

AZURE ACTIVE DIRECTORY B2C

AZURE ACTIVE DIRECTORY B2C

Buďte neustále ve spojení se svými zákazníky prostřednictvím cloudové služby identit, která je ve srovnání s místními systémy spolehlivější a nákladově efektivnější.

AZURE ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES

AZURE ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES

Tato služba umožňuje připojit virtuální počítače  Azure k doméně, aniž byste museli nasazovat řadiče domény. Uživatelé se k virtuálním počítačům přihlašují prostřednictvím svých firemních údajů Active Directory.

MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

Autentifikace, která vám pomáhá chránit přístup k datům a aplikacím a zároveň umožňuje snadné přihlašování. Silné ověřování pomocí telefonátů, textových zpráv nebo přes mobilní aplikaci.

VÝVOJAŘSKÉ SLUŽBY

VISUAL STUDIO TEAM SERVICES

VISUAL STUDIO TEAM SERVICES

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru – pro libovolný jazyk, vše v jednom balíčku. Je to dokonalý doplněk pro vaše integrované vývojové prostředí (IDE).

TESTOVACÍ A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ

TESTOVACÍ A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ AZURE

Služba DevTest Labs usnadňuje kontrolu nákladů. Můžete si nastavit limity prostředí, například počet virtuálních počítačů na uživatele nebo počet virtuálních počítačů na prostředí, a vytvoříte zásady jejich automatického vypínání.

VISUAL STUDIO APPLICATION INSIGHTS

ŘEŠENÍ VISUAL STUDIO APPLICATION INSIGHTS

Rozpozná, zařadí a diagnostikuje problémy ve vašich webových aplikacích a službách.

HOCKEY APP

HOCKEY APP

Vývoj, distribuce a beta testování mobilních aplikací. V případě selhání aplikace vám HockeyApp poskytne podrobné informace a hlášení o tomto stavu velmi rychle. Umožní vám snadněji porozumět, co se v případě selhání stalo, a určit prioritu Backlog.

DEVELOPER TOOLS

DEVELOPER TOOLS

Nástroje umožňující snadnou tvorbu, vyladění, nasazení, diagnostiku a správu multiplatformových, škálovatelných aplikací a služeb.

SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ

PORTÁL MICROSOFT AZURE

PORTÁL MICROSOFT AZURE

Komplexní prostředí pro práci odkudkoliv. Sledujte a spravujte všechny své aplikace, databáze, virtuální počítače, úložiště a týmové projekty Visual Studia.

PLÁNOVAČ

PLÁNOVAČ

Umožňuje vám vytvářet v cloudu úlohy, které spolehlivě vyvolávají služby v systému  Azure i mimo něj. Například volení koncových bodů HTTP / S nebo odesílání zpráv do fronty úložiště Azure.

  • Azure plánovač
AUTOMATIZACE

AUTOMATIZACE

Automatizace procesů, která vám zjednoduší správu cloudu, ušetří vám peníze, zbaví vás opakujících se úloh a zvýší spolehlivost a efektivitu.

STATISTIKA PROVOZU

STATISTIKA PROVOZU

Získejte podrobnější přehled o svých informačních prostředích. Jde o řešení typu SaaS (software jako služba), které je určeno týmem zajišťujícím provoz IT.

TREZOR KLÍČŮ

TREZOR KLÍČŮ

Ochrana kryptografických klíčů a dalších tajných klíčů používaných cloudovými aplikacemi a službami. Můžete šifrovat pomocí klíčů uložených v modulech hardwarového zabezpečení. Trezor klíčů je navržen tak, aby Microsoft vaše klíče neviděl a ani je nemohl extrahovat.

CENTRUM ZABEZPEČENIA

CENTRUM ZABEZPEČENÍ

Ochrana před hrozbami, rozpoznání hrozeb a reakce na hrozby – zvýšená viditelnost a kontrola nad zabezpečením vašich prostředků v Azure.

Kontaktujte nás

Máte otázky nebo se chcete poradit? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím zprávy na info@wbi.cz

[]
1 Step 1
Jméno a příjmení*
Společnost*
Pozice*
Telefon
Zajímám se o:vyberte z pole možností, které vás zajímají
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next