Reference

Řešení, která WBI dodává svým zákazníkům jsou postaveny výhradně na platformě Microsoft s přidanou hodnotou našich odborníků. Za klíčový faktor úspěchu považujeme schopnost poskytovat našim klientům služby, které pomohou zlepšovat všechny oblasti podnikových procesů, jakož i naši pozici systémového integrátora a poradce v oblasti informačních technologií.

Řekli o nás

 

SOITRON, s.r.o.

“Nové riešenie nahradilo systém, ktorý sme 12 rokov postupne prispôsobovali a dolaďovali, takže toto riešenie ‘z krabice’ sa mnohým pracovníkom spočiatku zdalo menej efektívne. Priebežnými úpravami formou iterácií a zlepšením používateľskej skúsenosti však po určitom čase nové riešenie svojou efektivitou výrazne predstihne predtým používaný systém. Odporúčam pri nasadení nového systému nejsť cestou jeho prispôsobovania na obraz starého riešenia, ale pokúsiť sa inovovať kľúčové procesy tak, aby lepšie vyhovovali novému progresívnejšiemu riešeniu.”

Pavol Porubčan, Business Process Manager

MOL GROUP
mo group “Hľadali sme také riešenie, ktoré komplexne pokryje a zároveň podporí ďalšie zefektívnenie procesov našej spoločnosti a umožní zvýšiť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Pre Microsoft Dynamics sme sa rozhodli najmä preto, lebo dokáže naplniť naše špecifické potreby a “ušiť systém na mieru,”Ľuboš Dinka, konateľ spoločnosti MOL Slovensko.
SI MEDICAL
Si Medical logo „Riešenie, postavené na platforme Microsoftu, ďaleko prekonalo naše očakávania a prinieslo nám presne to, čo sme od neho očakávali – kompletný pohľad do firmy a systém, ktorý pomáha našim zamestnancom vykonávať ich prácu bez toho, aby sa museli zamýšľať na tým, aké kroky majú vykonať na počítači.“
Radoslav Simon, vedúci projektu SI MEDICAL
Ekostav
ekostav “Komplexné riešenie, ktoré prepája riadenie procesov v oblasti Mechanizácie a dopravy s finančným sledovaním vybraných ukazovateľov zjednodušuje riadenie a umožňuje kontrolovať náklady, ktoré predtým mohli uniknúť kontrole. Spracovanie údajov on-line umožňuje prijať opatrenia minimálne na úrovni daného mesiaca. Odstránenie duplicitnej práce umožňuje s existujúcim personálnym obsadením zvýšiť výkon firmy a znížiť administratívne práce v určitých oblastiach. Nespornou výhodou je riešenie od jedného dodávateľa – spoločnosti Microsoft.”
užívatelia riešenia Doprava a mechanizácia v spoločnosti Ekostav
Nemocnice F.D.Roosvelta Banská Bystrica
Nemocnice F.D.Roosvelta Banská Bystrica „Nasadenie Microsoft Dynamics NAV nám umožní odstrániť časť duplicitnej práce a zautomatizuje mnohé procesy. Údaje, ktoré sa zadávali do ekonomiky ručne sú teraz buď ukladané priamo v Microsoft Dynamics NAV, alebo integrované do toho systému. Dôležitá je pre nás aj hodnovernosť ekonomických údajov, ktorá sa zvýšila zavedením komplexného informačného systému.“
Ing. Mgr. Radomír Vereš, ekonomický námestník Nemocnice F.D.Roosvelta Banská Bystrica
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. “Tento projekt bol kľúčovým z pohľadu budúcnosti našej nemocnice, a preto sme hľadali silného a spoľahlivého partnera s vedomosťami, relevantnými skúsenosťami v zdravotníctve ponúkajúceho riešenie v oblasti zdravotníckeho kontrolingu nevyhnutného pre riadenie našich financií a robenie správnych rozhodnutí. Spoločnosť WBI sme si vybrali za partnera tohto projektu hlavne s ohľadom na ich unikátny know-how v oblasti zdravotníctva, silný tím odborníkov a rozsiahle skúsenosti z viac ako dvanástich slovenských nemocníc.“
Bc. Marek Tomusko, IS manažér, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Inžinierske stavby, a.s.
Inžinierske stavby, a.s. „Komplexný informačný systém od spoločnosti WBI s integrovaným riešením stavebnej zákazkovej výroby, dopravy a mechanizácie nám pomohol zlepšiť riadenie spoločnosti a odbremeniť zamestnancov od duplicitného zadávania údajov do niekoľkých systémov. Dnes máme výsledky hospodárenia k dispozícii prakticky online a sme schopní pripraviť podklady pre konsolidáciu celej skupiny Colas Slovensko v požadovanom čase a kvalite.“
Ing. Jaroslav Jarábek, generálny riaditeľ Inžinierskych stavieb, a.s.
Bepon, spol. s r.o.
Bepon, spol. s r.o. „Riešenie Microsoft Dynamics NAV umožnilo spoločnosti Bepon riadiť všetky dôležité firemné procesy v jednom komplexnom informačnom systéme, a zároveň vďaka flexibilite ponúkaného riešenia a skúsenostiam, ktoré Microsoft zapracoval do svojho produktu adaptovať nové procesy. Medzinárodnosť riešenia nám umožnila spravovať a riadiť dve naše spoločnosti na Slovensku a v Českej republike v jednom systéme, čo umožnilo efektívne spravovanie a riadenie oboch spoločností, nakoľko máme k dispozícií on-line informácie z financií, obchodných činnosti ako aj skladov. Spoločnosť Bepon je dynamicky rastúcou spoločnosťou a očakávame, že Microsoft Dynamics NAV jej rast výrazne podporí.“
Ing. Dušan Lašák, finančný riaditeľ spoločnosti Bepon, spol. s r.o.
BIBUS SK, s.r.o.
BIBUS SK, s.r.o. “Implementácia MS Dynamics NAV nám umožnila zjednotiť všetky procesy v spoločnosti, úzko prepojiť a kontrolovať činnosť obchodného oddelenia ako aj celej firmy a mať všetky informácie na jednom mieste. Systém nám pomohol rásť bez výraznejšieho zvyšovania počtu zamestnancov, zato však s presnou kontrolou vývoja spoločnosti. BIBUS SK je súčasťou medzinárodnej siete spoločností s materskou firmou vo Švajčiarsku, ale môžeme povedať, že BIBUS SK má jedno z najprepracovanejších riešení z celej skupiny.”
Ing. Pavol Hrivňák, BIBUS SK, s.r.o.
FNsP Bratislava
FNsP Bratislava “Naša nemocnica prechádzala na nový informačný systém na prelome rokov 2004/2005, kedy sa rozhodlo o spojení piatich bratislavských nemocníc do jedného celku. Implementácia MS Dynamics NAV nám pomohla zabezpečiť centrálnu evidenciu účtovných údajov a kontrolu nad procesom spájania nemocníc. Dnes je MS Dynamics NAV riešením, ktoré v integrácii s ďalšími informačnými systémami nemocnice pomáha postupne zefektívňovať procesy v zmysle našej stratégie.”
Ing. Miroslav Vaďura, FNsP Bratislava
Slovenské liečebné kúpele, a.s., Trenčianske Teplice
Slovenské liečebné kúpele, a.s., Trenčianske Teplice “V súčasnosti si prácu v kúpeľoch bez MS Dynamics NAV nevieme ani predstaviť. Pokrýva absolútne všetky oblasti spracovania procesov. Tým sa na jednej strane zvýšili nároky na zamestnancov pre prácu s IS, avšak na druhej strane nám to prinieslo presnú kontolu či už nad stavom skladov alebo inými evidenciami. Získali sme tiež možnosť riadiť spoločnosť v každom okamihu cez reálne výsledky.”
Ing. Milan Zemánek, Slovenské liečebné kúpele, a.s., Trenčianske Teplice
Nemocnica Poprad, a.s.
Nemocnica Poprad „Upgrade na novú verziu NAV2009 nám priniesol možnosť využívať nové funkcionality systému, ktoré nám výrazným spôsobom uľahčili prácu.Nie je to len o jednoduchšom výkazníctve alebo možnosti formátovaných exportov ale o celkovej práci s novým systémom, ktorá je rýchlejšia a komfortnejšia.Nasadenie aplikácia elektronických Žiadaniek pomohlo odstrániť našim zamestnancom únavnú ručnú editácia požiadaviek na nákup tovaru a služieb. Sme radi, že sme touto investíciou dostali do rúk nástroje ktoré nám pomáhajú riadiť našu nemocnicu efektívnejšie“
Ing. Pavol Drugaj, Člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku Nemocnica Poprad, a.s.
SND
SND „Vďaka úspešnej implementácii sa Microsoft Dynamics CRM 4.0 stáva pre SND kľúčovým nástrojom pre správu a rozvoj obchodných aktivít. Nasadenie Microsoft Dynamics CRM 4.0 je pre nás dôležitý krok aj z hľadiska informatizácie, ktorú má vo svojom Projekte rozvoja Slovenského národného divadla v rokoch 2010/2015 generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth. Veríme, že postupom času sa nám podarí pomocou nových modulov zastrešiť aj jednotlivé umelecké prevádzky v rámci prípravy dramaturgických a hracích plánov.“
Mgr. art. Martin Gigac, Manažér obchodných vzťahov SND
HB REAVIS
HB REAVIS „Systém CRM nás zaujal na prvý pohľad už pri prvotnom predstavení spoločnosťou WBI. Hlavné požiadavky sme kládli na jednoduchosť a intuitívnosť používania, natívnu integráciu s balíkom programov MS Office a sprístupnenie dát o klientovi na jednom mieste. Myslím, že sa tieto očakávania podarilo naplniť. Postupne sa do používania systému zapájajú jednotlivé tímy leasingového oddelenia z čoho vyplývajú aj dodatočné požiadavky na úpravy a rôzne vylepšenia. V najbližšej dobe máme naplánované rozšírenie riešenia o modul pre správu existujúcich nájomných vzťahov pre Property Manažérov jednotlivých našich projektov.”
Viliam Kyselovič – IT Project Manager
Pastorkalt a.s.
Pastorkalt a.s. „Po zavedení Helpdesku v dnešnej podobe sa výrazne zlepšil prehľad o riešení servisných, reklamačných a rozvojových požiadaviek. Všetku komunikáciu riešim cez HelpDesk – nie je potrebné hľadať v mailovej komunikácii, čo bol problém u dlhotrvajúcich riešeniach s viacerými účastníkmi. HelpDesk zlepšil aj prehľad a kontrolu pri fakturácii a rovnako „sa“ aj WBI vie ľahko skontrolovať ako prebieha riešenie požiadavky, ako funguje komunikácia riešiteľa so zadávateľom.“
Ing. Juraj Blaškovič, obchodný riaditeľ Pastorkalt a.s.
Vetter Slovakia spol. s r.o.
Vetter Slovakia spol. s r.o. „Helpdesk je pre nás prínosný hlavne pre jeho prehľadnosť a možnosti sledovania jednotlivých prác a projektov, ktoré prebiehajú a zároveň nám umožňuje veľmi dobrý prehľad o práci jednotlivých riešiteľov a komunikáciu s nimi. Výhodou je aj prehľad celkového času a tým aj nákladov na servis a na nové projekty. Oceňujeme možnosť a ústretovosť vzájomnej koordinácie.“
Andrej Grom, Controlling – Vetter Slovakia spol. s r.o.