sietove-odvetvia-2

Microsoft Dynamics AX pro síťová odvětví

 • Zeštíhlení a automatizování podnikových procesů
 • Detekce neefektivních míst a odhalení nových obchodních příležitostí
 • Operátor v call centru dokáže vyřešit i složité požadavky
 • Bezobslužné ovládání – lidský zásah vyžadují jen výjimky
 • Objektivní údaje – předcházení chybám
 • Pružná, modulovatelná architektura
 • Jednoduché zaškolování

Elektrárny – Plynárny – Vodárny – Teplárny – Provozovatelé distribučních sítí – Servisní společnosti

Pro síťové odvětví je možno ERP řešení Microsoft Dynamics AX vybavit plně kompatibilní technologií MECOMS ™, která k funkcionalitám jako Finance, CRM, Nákup, Řízení lidských zdrojů a Řízení projektů přidává specializované nástroje, které usnadní život a úspěch vaší firmy

Správa produktu, kontraktů, fakturace a pohledávek

 • Sběr naměřených údajů, jejich validace, kalkulace a změna prvotních dat na spolehlivé údaje o spotřebě
 • Obousměrná komunikace s inteligentními měřiči
 • Zpracovává velké objemy dat prostřednictvím Komunikační sběrnice inteligentního měření (Smart Metering Communication Bus).
 • Automatické odčítání měřičů
 • Organizuje celý proces manuálního odčítání měřičů – prostřednictvím přenosných terminálů (registrace, validace, komunikace, opakované trasy, dynamicky generované trasy pro neplánované odpočty)
 • Papírové lístky zákazníků skenuje pomocí OCR
 • Poruchy přes telefon lze nahlásit přes systém interaktivního rozpoznávání hlasu – okamžitá validace, zákazníci si mohou prohlédnout svou historii
 • Jednoduché definování obchodních validačních pravidel
 • Měřicí certifikáty – konzistentní odpočty historicky pěstovaného parku měřičů

Správa naměřených údajů (MDM)

 • Umožňuje vytvářet a spravovat produkty spojováním komodit se sazebníky, daněmi a poplatky.
 • Urychluje vytváření nových tržních nabídek bez dodatečného programování
 • Podporuje pevné, částečně a zcela flexibilní cenové modely
 • Intuitivní a graficky zpracovává vzorce na kalkulace cen
 • Zohledňuje specifika smluv ve fakturačním systému
 • Fakturační systém kalkuluje a ověřuje řádky průběžně, jak jsou do systému zadávané údaje z měřičů
 • Spravuje pohledávky, zpracovává platby a příslušnou komunikaci
 • Přiděluje a hodnotí bonitu klientů
 • Umožňuje přizpůsobit platební podmínky specifické situaci klienta (data splatnosti, platební rozvrhy, platby třetími stranami)
 • Komunikuje přímo s bankami, má sofistikovaný párovací nástroj na popis všech příchozích plateb.

Řízení interakce

 • Umožňuje vytvářet a spravovat produkty spojováním komodit se sazebníky, daněmi a poplatky.
 • Urychluje vytváření nových tržních nabídek bez dodatečného programování
 • Podporuje pevné, částečně a zcela flexibilní cenové modely
 • Intuitivní a graficky zpracovává vzorce na kalkulace cen
 • Zohledňuje specifika smluv ve fakturačním systému
 • Fakturační systém kalkuluje a ověřuje řádky průběžně, jak jsou do systému zadávané údaje z měřičů
 • Spravuje pohledávky, zpracovává platby a příslušnou komunikaci
 • Přiděluje a hodnotí bonitu klientů
 • Umožňuje přizpůsobit platební podmínky specifické situaci klienta (data splatnosti, platební rozvrhy, platby třetími stranami)
 • Komunikuje přímo s bankami, má sofistikovaný párovací nástroj na popis všech příchozích plateb.

Zákaznícka komunikace

 • Zaměstnanci dokážou zvládat i ty nejkomplikovanější situace v plynulých pracovních tocích
 • Inovační komunikační kanály – B2B a B2C webové portály umožňují zákazníkům prohlížet a aktualizovat své informace
 • Aplikace pro tablety a Xbox

Řízení podnikového majetku

 • Umožňuje řešit komplexní projekty řízení majetku
 • Integruje lidské zdroje, nákup, řízení zásob, produkty, prodej, projekty, řízení naměřených dat a účetnictví do jednoho systému.
 • Sleduje všechen majetek od potrubí a kabelů až po přípojky a kabely – usnadňuje instalaci, udržování, kalibraci, opravu a náhradu majetku
 • Poskytuje technikům všechny potřebné informace na jedné obrazovce
 • Optimalizuje plánovanou i mimořádnou údržbu
 • Přiřazuje úkoly pracovníkům (podle dovedností a dostupnosti)
 • Propojuje pracovníka v terénu se systémem díky GPRS
 • Zlepšuje finanční transparentnost díky projektovým a nabídkovým šablonám
 • Integruje i outsourcované práce a nabídku přidaných služeb

Řízení výkonu

 • Mění údaje na analytické a strategické přehledy
 • Nabízí unifikovaný pohled se všemi užitečnými informacemi – navigace, odkazy, ukazatele, grafika, hodnocení výkonu útvaru
 • Zpřehledňuje finanční a provozní ukazatele a pracovní toky do klíčových ukazateli
 • Měří efektivitu výkonu
 • Umožňuje konfigurovat vlastní ukazatele např. environmentální dopad, produktivita pracovníků …
  analyzuje trendy
 • Zjednodušuje export do analytických nástrojů
 • Automatizuje kroky jakéhokoliv procesu
 • Zlepšuje spolupráci mezi odděleními