PRODUKTOVKA

SEGMENTOVÁ ŘEŠENÍ

Celofiremní IT systémy jsou komplexní a dá se říci, že všeobjímající řešení. Jako takové je třeba je při provádění přizpůsobit potřebám té které firmy – doplnit je o funkcionality, specifické nástroje a procesy, na druhé straně je třeba tyto systémy “očistit” o funkcionality, které firma nepotřebuje. Samozřejmě, potřeby různých společností z jedné určité oblasti podnikání jsou si v mnohém podobné, což je benefit, ze kterého mohou zákazníci WBI, s. r. o. těžit. Níže uvádíme segmenty, se kterými máme bohaté praktické zkušenosti, tj. známe jejich potřeby a pro jejich uspokojení již máme připraveno specifické řešení.

 
ANAV
CRM ONLINE
D-Exchange online
E-SHAREPOINT
F-Skype
I-Office 365
JAZURE
K-Yammer
 

NAW2

PROJEKTOVÉ FIRMY

Pro společnosti poskytující komplexní projektové služby máme spolehlivé řešení, které integruje projektový a finanční management i s řízením zdrojů, odbourává bariéry mezi odděleními, zjednodušuje kooperaci se zákazníky a odstraňuje papírovou zátěž.

VÝROBA

Pokud hledáte IT řešení pro řízení a optimalizaci vaší procesní, diskrétní nebo štíhlé výroby, jste na správném místě. Pomůžeme vám sledovat, vyhodnocovat a operativně zasahovat do výrobního procesu, objednávání, skladování, evidence … s cílem optimalizovat vaši činnost tak, abyste minimalizovali své náklady, odhalili rezervy, efektivně využívali lidské i materiální zdroje.

segment-vyroba
CRMsys

SÍŤOVÁ ODVĚTVÍ

Elektrárny, plynárny, vodárny, teplárny, provozovatelé distribučních sítí, servisní společnosti, pro vás všechny máme specializované segmentové řešení, se kterým bude vaše práce pohodlnější, efektivnější a přehlednější. Usnadní vám řízení vašeho výkonu, vaši interakci se zákazníky, správu naměřených dat, terénní práci vašich zaměstnanců, jakož i řízení kontraktů, financí a majetku.

DOPRAVA A LOGISTIKA

Specializované řešení pro distribuční a přepravní společnosti. Podrobné sledování vozového parku vám umožní modul vyvinutý týmem WBI, s. r. o., který eviduje vozidla a řidiče, pneumatiky, knihy jízd, cestovní příkazy, zálohy řidičů, sledování vozidel, vytěžování vozidel, pojistné události.

EXCHANGE
sharepoint

SPEDICE

Specializované řešení pro spediční společnosti. Podrobné sledování vozového parku umožní modul vyvinutý ve WBI, s. r. o., který řeší všechny procesy od poptávky, nabídky, přes smluvní přepravy a plánované přepravy, objednávky přepravy až po fakturaci.

STAVEBNÍ VÝROBA

Řízení stavební činnosti z pohledu projektů a zakázek. S tím je spojeno rozpočtování, controlling, zádržné, řízení subdodávek … Získáte dokonalý přehled o stavbách a jednotlivých objektech staveb, zjednodušíte výkaznictví, účetnictví a plánování.

skypeforbusiness
server

ZDRAVOTNICTVÍ

Řešení určené jak pro fakultní nemocnice, středně velké nemocnice, tak malá a specializovaná zdravotnická zařízení. Klíčovými přínosy jsou vedle standardních oblastí pro řízení ekonomiky hlavně specializované nástroje přizpůsobené pro oblast zdravotnických zařízení (vykazování pojišťovnám, stravovací provoz, řízení dluhové služby …)

VELKOOBCHOD A DISTRIBUCE

Specifické potřeby velkoobchodních a distribučních společností se dotýkají především oblastí financí, skladování a logistiky. Od systému čteček čárových kódů, přes evidenci ceníků, kontraktů, majetku až po reportovací nástroje, to vše pokrývají řešení WBI, s. r. o.

SQL
officewbi

DEVOLOPEŘI

Řešení pro developerské společnosti, které potřebují konsolidovat své údaje napříč různými zeměmi. Přehled a možnost efektivně a komplexně řídit své hospodaření, projekty a majetek, získají developerské společnosti díky specializovaným nástrojům ERP systému, který implementuje a supportuje WBI, s. r. o.

OUTSOURCINGOVÉ FIRMY

SQL
officewbi

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Disponujeme sítí developerů, programátorů a konzultantů, kteří jsou připraveni pracovat ve prospěch našich zákazníků, aby splnily i ty nejnáročnější požadavky na systém. ERP systémy z dílny Microsoftu jsou vysoce přizpůsobitelné, integrovatelné a modulární, díky čemuž v podstatě neexistují procesy a činnosti, které by takto komplexní řešení nedokázaly pokrýt.